futur variable

video - 2014

Quan Arts moved ens va demanar que gravéssim les conferències del cicle presencial de Futur Variable, no ens imaginàvem que aprendríem tant. Aquí tenim el vídeo resum d'aquestes conferències de Brosmind, Nut Creatives, Festival In-Edit i 12 monos. Joves amb diversos perfils acadèmics i diferents camins professionals.